Turbo DB Search Güncellemesi

(2014-10-02)

Turbo DB V-1 ve V-2 içerisinde yayınlanan search() metodunda ufak bir güncellemeye gidilmiştir. İlgili döküman içerisinden güncel halini bulabilirsiniz. Ancak indirilebilir dosya içerisinde güncel değildir. Güncellemeyi bu sayfadan da temin edebilirsiniz.

  public function search($array=array(),$sutunlar=array(),$search){
      #iç içe 2 arrayde çalışacak
    $sayac=0;
    $silinsin=array(''); #silinecek array() tipleri
    foreach($array as $value) {
      #datalar parse edildi
      foreach($sutunlar as $kolon){
        #arama yapılacak sütular çekildi        
        if (stristr($value[$kolon],$search)){
          $sonuclar[]=str_replace($search,''.$search.'',$array[$sayac]);
          unset($array[$sayac]);#bulunan data array() den çıkarıldı
        }
      } 
      $sayac=$sayac+1;
    }
    //pa(array_diff($sonuclar));
    return array_diff($sonuclar,$silinsin);
  }